-->

سبد‌گردانی

معرفی سبد‌گردانی
فرآیند سرمایه‌گذاری در سبد
قرار داد یا فرم سبد گردانی

معرفی سبدگردانی

معرفی سبدگردانی

اصولا سرمایه گذاری در بورس به دو روش مستقیم و غیر مستقیم امکان‌پذیر است. در روش مستقیم افراد و شرکت‌ها، شخصا به خرید و فروش سهام و اوراق بهادار اقدام می‌کنند. بدیهی است که روش مستقیم برای اشخاصی مناسب است که، تخصص و زمان کافی برای این امر را داشته باشند. برای اشخاص حقیقی و حقوقی که فاقد شرایط فوق هستند بهتر است به روش های غیر مستقیم در بورس سرمایه گذاری نمایند. سرمایه گذاری از طریق صندوق های سرمایه گذاری و سبد َگردانی اختصاصی دو روش سرمایه گذاری غیر مستقیم در بورس است

طبق تعریف دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبدگردان مصوب سازمان بورس، تصمیم به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار به ‌نام سرمایه‌گذار معین توسط سبدگردان در قالب قراردادی مشخص، به منظور کسب انتفاع برای سرمایه‌گذار، سبدگردانی نامیده می شود. شرکت‌های سبدگردان از نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشند که به نمایندگی از سرمایه گذاران و بر اساس یک قرارداد مشخص، به خرید و فروش اوراق بهادار برای آنها اقدام می‌کنند

سبدگردانی اختصاصی

جهت انعقاد قرارداد سبدگردانی اختصاصی در سبدگردان سود آفرین و شروع سرمایه گذاری در بورس مراحل زیر طی می گردد

مذاکره و مصاحبه با سرمایه گذار

تکمیل فرم کسب اطلاعات و پرسشنامه ارزیابی توان مشتری جهت تعیین سطح ریسک پذیری و ترجیحات مشتری

شروع و مدیریت
شروع فرآیند سرمایه گذاری

معرفی سبد‌گردانی

ثبت نام

سرمایه‌گذاران محترم می‌توانند از طریق راه‌های ارتباطی متنوعی که به منظور ارتباط در نظر گرفته شده با مجموعه مدیریت دارایی سودآفرین تماس بگیرند، در سامانه سرمایه‌گذاران شرکت ثبت شوند و امکان درخواست مشاوره تلفنی یا حضوری برای آنان فراهم شود.

ارتباط و گفتگو

پس از برقراری تماس با مجموعه سودآفرین، سرمایه‌گذاران می‌توانند سوالات، دغدغه‌ها و نیازهای خود در زمینه‌های استراتژی سرمایه‌گذاری، گزارش‌دهی، مدیریت سرمایه و سایر موضوعات مرتبط را با متخصصین مربوطه مطرح کنند.

احراز هویت

جهت تایید هویت مشتری و بر اساس الزامات قانونی، مدارک لازم جهت احراز هویت توسط کارشناسان شرکت بررسی و در پرونده سرمایه‌‌گذار قرار می‌گیرد.

تکمیل فرم‌های سبدگردانی

در راستای بررسی شرایط و خواسته‌های سرمایه‌گذاران، تبیین و انتخاب استراتژی‌های متناسب با اهداف و افق سرمایه‌گذاری افراد، فرم‌های مشخصات و پرسشنامه ریسک تکمیل می‌گردد.

سنجش ریسک و مصاحبه

سنجش ریسک و ملاحظات سرمایه‌گذار در فرایند تدوین قرارداد و استراتژی مدیریت دارایی تاثیر مستقیم دارد. تیم سرمایه‌گذاری سودآفرین در ادامه استخراج نتایج پرسشنامه، مصاحبه جامعی با سرمایه‌گذار خواهد داشت تا بر اساس آن خدمات مطلوب فرد را پیشنهاد دهد.

تنظیم و امضای قرارداد سبدگردانی

با توجه به توافق‌های صورت گرفته در خصوص مسیر مدیریت دارایی، میزان کارمزد و شرایط خاص هر سرمایه‌گذار، قرارداد موضوع سبدگردانی تنظیم و به امضای شرکت و سرمایه‌گذار می‌رسد.

تنظیم نامه ایجاد کد سبدگردانی

شرکت سبدگردان موظف است بابت هر قرارداد سبدگردانی، کد سبد اختصاصی از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی دریافت نماید؛ در همین راستا نامه ایجاد کد سبدگردانی توسط شرکت سودآفرین تهیه و به امضای طرفین قرارداد و همچنین امین سبدگردان می‌رسد و برای شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ارسال می‌شود.

کد سبد اختصاصی (PRX)

فعال کردن کد سبدگردانی در کارگزاری‌های بورسی

شرکت سبدگردان سودآفرین جهت ایجاد حساب کاربری اطلاعات سرمایه‌گذار، اوراق هویتی و سایر مدارک مورد نیاز را به کارگزاری‌های بورسی ارسال می‌کند.

شروع معاملات و اجرای قرارداد

پس از فعال شدن کد سبدگردانی، امکان انجام معاملات برای کد مربوطه فراهم می‌شود و شرکت سودآفرین با توجه به استراتژی‌های مدیریت دارایی خاص هر سرمایه‌گذار که در مراحل قبل احصا شده است، اقدام به انجام فرآیند مدیریت دارایی و معاملات برای کد مذکور می‌کند.

قرار داد یا فرم سبد گردانی

قرارداد سبدگردانی شخص حقیقی

قرارداد سبدگردانی شخص حقوقی

پرسشنامه حقیقی

پرسشنامه حقوقی