-->

معرفی سبد‌گردانی

ثبت نام

سرمایه‌گذاران محترم می‌توانند از طریق راه‌های ارتباطی متنوعی که به منظور ارتباط در نظر گرفته شده با مجموعه مدیریت دارایی سودآفرین تماس بگیرند، در سامانه سرمایه‌گذاران شرکت ثبت شوند و امکان درخواست مشاوره تلفنی یا حضوری برای آنان فراهم شود.

ارتباط و گفتگو

پس از برقراری تماس با مجموعه سودآفرین، سرمایه‌گذاران می‌توانند سوالات، دغدغه‌ها و نیازهای خود در زمینه‌های استراتژی سرمایه‌گذاری، گزارش‌دهی، مدیریت سرمایه و سایر موضوعات مرتبط را با متخصصین مربوطه مطرح کنند.

احراز هویت

جهت تایید هویت مشتری و بر اساس الزامات قانونی، مدارک لازم جهت احراز هویت توسط کارشناسان شرکت بررسی و در پرونده سرمایه‌‌گذار قرار می‌گیرد.

تکمیل فرم‌های سبدگردانی

در راستای بررسی شرایط و خواسته‌های سرمایه‌گذاران، تبیین و انتخاب استراتژی‌های متناسب با اهداف و افق سرمایه‌گذاری افراد، فرم‌های مشخصات و پرسشنامه ریسک تکمیل می‌گردد.

سنجش ریسک و مصاحبه

سنجش ریسک و ملاحظات سرمایه‌گذار در فرایند تدوین قرارداد و استراتژی مدیریت دارایی تاثیر مستقیم دارد. تیم سرمایه‌گذاری سودآفرین در ادامه استخراج نتایج پرسشنامه، مصاحبه جامعی با سرمایه‌گذار خواهد داشت تا بر اساس آن خدمات مطلوب فرد را پیشنهاد دهد.

تنظیم و امضای قرارداد سبدگردانی

با توجه به توافق‌های صورت گرفته در خصوص مسیر مدیریت دارایی، میزان کارمزد و شرایط خاص هر سرمایه‌گذار، قرارداد موضوع سبدگردانی تنظیم و به امضای شرکت و سرمایه‌گذار می‌رسد.

تنظیم نامه ایجاد کد سبدگردانی

شرکت سبدگردان موظف است بابت هر قرارداد سبدگردانی، کد سبد اختصاصی از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی دریافت نماید؛ در همین راستا نامه ایجاد کد سبدگردانی توسط شرکت سودآفرین تهیه و به امضای طرفین قرارداد و همچنین امین سبدگردان می‌رسد و برای شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ارسال می‌شود.

کد سبد اختصاصی (PRX)

فعال کردن کد سبدگردانی در کارگزاری‌های بورسی

شرکت سبدگردان سودآفرین جهت ایجاد حساب کاربری اطلاعات سرمایه‌گذار، اوراق هویتی و سایر مدارک مورد نیاز را به کارگزاری‌های بورسی ارسال می‌کند.

شروع معاملات و اجرای قرارداد

پس از فعال شدن کد سبدگردانی، امکان انجام معاملات برای کد مربوطه فراهم می‌شود و شرکت سودآفرین با توجه به استراتژی‌های مدیریت دارایی خاص هر سرمایه‌گذار که در مراحل قبل احصا شده است، اقدام به انجام فرآیند مدیریت دارایی و معاملات برای کد مذکور می‌کند.