-->

پایگاه داده های مورد استفاده در تحلیل های کارشناسان این شرکت، متشکل از سایت های اطلاعاتی مهم کشور نظیر سایت کدال، سایت اطلاع رسانی سازمان بورس (سنا)، بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس کالای ایران، بورس انرژی ایران، سایت وزارت صنعت،معدن و تجارت، سایت وزارت نفت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران ، انجمن صنفی صنایع مربوطه و دیگر منابع اطلاعاتی می باشد. روندهای قیمتی دارایی های پایه در بورس کالاهای خارجی و بازارهای جهانی نیز در کلیه تحلیل ها ملاک بررسی قرار می گیرد.

سبدگردان سود آفرین در سمت سبدگردانی از تخصص و تجربه تحلیلگران خود به صورت تکنیکال و بنیادین استفاده می کند و با توجه به پرسشنامه تحلیل ریسک هر سرمایه گذار، اوراق بهادار مناسبی برای هر یک پیشنهاد می کند.

سبدگردان سود آفرین پس از ارزیابی ریسک و انتظارات بازدهی مشتریان خود، استراتژی متناسب و اوراق بهادار مرتبط با ذائقه ی ریسک پذیری را انتخاب و در آن ها سرمایه گذاری می نماید. این اوراق می تواند طیف گستردهای از داراییهای مالی (بازار سرمایه و بازار پول) را پوشش دهد.

تفاوت شرکتهای سبدگردان و مشاور سرمایه گذاری با سایر افراد حقیقی و حقوقی در این است که این شرکتها همواره با در دست داشتن نبض بازار و تحلیل تمامی وقایع و اتفاقات داخلی و خارجی، سیاسی و اقتصادی بهترین تصمیمات را با استفاده از الگوهایی تحلیلی اتخاذ می کنند، روشهای قابل بکارگیری ارزش گذاری و تحلیل اوراق بهادار عبارتند از مدلهای مبتنی بر تنزیل جریانات نقدی ،مدلهای مبتنی بر جریان نقدی آزاد ، توجه به ارزش جایگزینی کارشناس واحد تحلیل .

انتخاب بر اساس سود هر سهم و درصد تقسیم سودبراوردی به جهت ارزش‌گذاری و تحلیل اوراق بهادار استفاده می‌کند.شرکت سبدگردانی سودآفرین عملیات مدیریت پرتفوی را با بررسی و مطالعه دقیق اقتصاد بین الملل ، اقتصاد کالاها ، اقتصاد کلان کشور ، تحلیل صنایع و تحلیل شرکت‌ها و با استفاده از مدل‌های تحلیلی بازارهای مالی از جمله مدل پورتر و روش‌های رایج ارزش‌گذاری انجام می دهد بکارگیری نرم افزارهای مالی مناسب و ترکیب آنها با روش‌های مزبور، پایه محکم و ابزار مناسبی را برای حضور پرقدرت در بازار سرمایه فراهم خواهد کرد. مبنای تحلیل در سبدگردان سودآفرین روش تحلیل بنیادی بوده و تمام عملیات سبدگردانی بر اساس گزارشات تحلیل بنیادی به انجام می‌رسد.

شرکت سبدگردان سوآفرین در راستای از بین بردن تضاد منافع میان مشتریان و مجموعه شرکت قراردادهای سبدگردانی را در راستای سود مشترک تنظیم نموده و همچنین مطابق ماده 14 دستورالعمل سبدگردانی تعهد می نماید در کلیه شرایط منافع مشتریان را بر سایر دینفعان مقدم بداند. همچنین شرکت سبدگردان سودآفرین تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد و بر این اساس طبق ماده 27 دستورالعمل تاسیس و فعالیت شرکت های سبدگردان چنانچه در خرید و فروش سهامی با مشتریان مجموعه، ذینفع باشد آن را افشا خواهد نمود. ماده 27 درصورتی‌که سبدگردان، ورقه‌ی بهاداری خاص را به‌نام مشتری خود خرید، فروش یا نگه‌داری می‌کند در حالی که؛ (الف) شرکت سبدگردان یا اشخاص وابسته به آن یا (ب) کارکنان سبدگردان یا اشخاص وابسته به آن‌ها، در آن ورقه‌ی بهادار مطابق تبصره‌ی 1 این ماده ذینفع محسوب می‌شوند، و سبدگردان از این موضوع مطلع بوده یا از طریق دریافت گزارش‌های موضوع تبصره‌ی 2 این ماده از این موضوع مطلع شده باشد، آن‌گاه سبدگردان موظف است بلافاصله کارکنانی که وظیفه‌ی سبدگردانی برای مشتریان را به عهده دارند، از این امر مطلع نموده، طی گزارش‌هایی که حداقل هرماه تهیه می‌شود حسابرس و امین خود را، از این موضوع مطلع کند و در گزارش‌های دوره‌ای که به مشتری می‌دهد، این موضوع را افشا نماید

اصولا سرمایه گذاری در بورس به دو روش مستقیم و غیر مستقیم امکان‌پذیر است. در روش مستقیم افراد و شرکت‌ها، شخصا به خرید و فروش سهام و اوراق بهادار اقدام می‌کنند. بدیهی است که روش مستقیم برای اشخاصی مناسب است که، تخصص و زمان کافی برای این امر را داشته باشند. برای اشخاص حقیقی و حقوقی که فاقد شرایط فوق هستند بهتر است به روش های غیر مستقیم در بورس سرمایه گذاری نمایند. سرمایه گذاری از طریق صندوق های سرمایه گذاری و سبد َگردانی اختصاصی دو روش سرمایه گذاری غیر مستقیم در بورس است

طبق تعریف دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبدگردان مصوب سازمان بورس، تصمیم به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار به ‌نام سرمایه‌گذار معین توسط سبدگردان در قالب قراردادی مشخص، به منظور کسب انتفاع برای سرمایه‌گذار، سبدگردانی نامیده می شود. شرکت‌های سبدگردان از نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشند که به نمایندگی از سرمایه گذاران و بر اساس یک قرارداد مشخص، به خرید و فروش اوراق بهادار برای آنها اقدام می‌کنند

  • در سبدگردانی اختصاصی:
  • جهت انعقاد قرارداد سبدگردانی اختصاصی در سبدگردان سود آفرین و شروع سرمایه گذاری در بورس مراحل زیر طی می گردد
  • مذاکره و مصاحبه با سرمایه گذار
  • تکمیل فرم کسب اطلاعات و پرسشنامه ارزیابی توان مشتری جهت تعیین سطح ریسک پذیری و ترجیحات مشتری
  • شروع و مدیریت
  • و شروع فرآیند سرمایه گذاری.

کارمزد سبدگردانی براساس مقررات و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و قرارداد منعقد شده با مشتریان محاسبه می‌شود. فرمول پیشنهادی کارمزد توافقی است. کارمزد سبدگردانی معمولا از دو بخش کارمزد ثابت مدیریت و عملکرد تشکیل می‌شود. کارمزد مدیریت مبتنی بر اخذ کارمزد ثابت مختصر و براساس دارایی تحت مدیریت تعیین می‌شود. اما کارمزد عملکرد کاملا متغیر است. کارمزد عملکرد متناسب با افزایش بازده سبد سهام مدیریت شده و با توافق طرفین قرارداد تعیین می‌شود.

کارمزد ثابت مدیریت + کارمزد عملکرد = کارمزد سبدگردانی

به‌ عنوان‌مثال، برخی سبدگردان‌ها جهت پوشش هزینه‌های جاری سبد یک درصد دارایی تحت مدیریت را به‌عنوان کارمزد ثابت مدیریت سبد اخذ می‌کنند.

محاسبه ی کارمزد عملکرد اخذ شده فرمول‌های مختلفی دارد. ولی در تمامی این فرمول‌ها هدف این است که منافع سبدگردان و سرمایه‌گذار در یک راستا قرار گیرد.

مثالی از محاسبه کارمزد سبدگردانی :

به‌عنوان‌مثال سبدگردان‌ و سرمایه‌گذار با هم توافق می‌کنند که تا بازده ۲۰ درصد، سبدگردان فقط کارمزد مدیریت دریافت کند. همچنین توافق می‌کنند هر چه بازده کسب شده از نرخ ۲۰ درصد بیشتر باشد، از مازاد سود کسب‌شده درصدی نیز به سبدگردان‌ اختصاص یابد. مثلاً سرمایه‌گذاری که ۵ میلیارد سرمایه‌گذاری کرده است، در مرحله اول با سبدگردان توافق می‌کند که تا سود سالانه ۲۰ درصد فقط کارمزد‌ مدیریت پرداخت کند. همچنین توافق می‌کند اگر احیاناً سود مذکور به ۳۰ درصد رسید، یک‌پنجم از سود مازاد کسب‌شده هم به سبدگردان‌ اختصاص یابد. بنابراین درصورتی‌که بازده سرمایه‌گذار بیش از یک میلیارد شود، به طور مثال ۱ میلیارد ۵۰۰ میلیون تومان، از ۵۰۰ میلیون تومان که بازده بیش از ۲۰ درصد سبد می‌باشد شرکت سبدگردانی‌ ۱۰۰ میلیون تومان کارمزد دریافت می‌نماید.

سبدگردانی فرایندی است که طی آن شخص سرمایه گذار در قالب یک قرارداد، مدیریت خرید و فروش یا نگهداری اوراق بهادار خود را به منظور کسب منافع بیشتر به شخصی تحت عنوان سبدگردان واگذار می کند. به سبدگردانی، مدیریت پرتفوی نیز گفته می‌شود. هر گونه تصمیم‌گیری برای خرید یا فروش اوراق‌بهادار با هدف اداره پرتفوی مشتری توسط شخص دیگر را مدیریت پرتفوی و شخص تصمیم گیرنده را مدیر پرتفوی می نامند

درج فرم تحمل ریسک حقوقی :

درج فرم تحمل ریسک حقیقی :

در سبدگردانی علاوه بر این که امکان پذیرش ریسک وجود دارد، در عین حال سبد هر سرمایه‌گذار به طور اختصاصی توسط تحلیلگران و سبدگران متخصص مدیریت می‌شود. مدیریت میشود

سبدگردانی فرایندی است که طی آن شخص سرمایه گذار در قالب یک قرارداد، مدیریت خرید و فروش یا نگهداری اوراق بهادار خود را به منظور کسب منافع بیشتر به شخصی تحت عنوان سبدگردان واگذار می کند. به سبدگردانی، مدیریت پرتفوی نیز گفته می‌شود.

introduce

هر گونه تصمیم‌گیری برای خرید یا فروش اوراق‌بهادار با هدف اداره پرتفوی مشتری توسط شخص دیگر را مدیریت پرتفوی و شخص تصمیم گیرنده را مدیر پرتفوی می نامند.
یکی از اشتباهات متداول بین سهامداران این نکته است که تصور میکنند سهام یک شرکت که در مقطعی از زمان سهام سودآوری محسوب می شد همواره سودآور است. در حالی که عوامل تاثیرگذار بر قیمت سهم می تواند یک سهم ارزنده را به یک سهم نه چندان سودآور و حتی زیان آور تبدیل کند. بنابراین هر اندازه تعداد سهام موجود در سبد سرمایه گذاری بیشتر باشد، ضروری است که شخص سرمایه گذار زمان بیشتری را برای تحلیل و بررسی این سهام اختصاص بدهد. اما سوال اینجاست که برای افراد علاقه مند به سرمایه گذاری در بورس که تخصص یا وقت کافی برای بررسی نوسانات بازار و انتخاب بهترین سهام موجود در سبد سرمایه گذاری خودشان ندارند چه راهکاری وجود دارد؟ در بازار های مالی برای کاهش ریسک سرمایه گذاری بهترین راه، تشکیل سبد سرمایه گذاری است. این سبد در بازار های مالی باید متشکل از اوراق بهادار، سهام شرکت های ارزنده، طلا، املاک، ارز های دیجیتال و …. باشد. دربازار بورس نیز برای کاهش ریسک سرمایه گذاری باید سبدی متشکل از سهام صنایع مختلف تشکیل داد. این سهم ها از لحاظ بازدهی و ریسک پذیری با یکدیگر تفاوت دارند. به عنوان مثال ممکن است در برهه ای از زمان سهام شرکت های پالایشی در بلند مدت ارزنده تر از سهام شرکت های خودرویی باشد. انتخاب سهم درست در زمان مناسب توسط تیم تحلیل شرکت سبدگردان آرمان اقتصاد انجام می شود تا بیشترین نرخ سودآوری را برای سرمایه گذاران به ارمغان آورد. از عمده مزیت های سبد گردانی برای سرمایه گذاران استفاده از تخصص و تجربه ی مدیران سبد و مشاوره ‌های تیم تحلیل شرکت سبدگردان دارا در جهت افزایش بازدهی با در نظر گرفتن ریسک دارایی های شما است