-->

هیئت مدیره

هادی لاری

رئیس هیئت مدیره

تحصیلات:

کارشناسی ارشد مدیریت مالی، 1389 دانشگاه لوند (Lund) کشور سوئد

کارشناسی مدیریت دولتی، 1387 دانشگاه شهید بهشتی

سوابق کاری:

رئیس هیأت مدیره کارگزاری ساوآفرین، 1399 تا کنون
ir.savbroker

بنیانگذار و عضو هیات مدیره شرکت چارچوب توافق هوشمند (سامانه هوشمند قیمت امالک)، 1399 تا کنون،
4choob.org

رئیس هیات مدیره شرکت آشیانه سازان جاودان )مشاوره در حوزه امالک و مستغالت(، 1394 تا کنون
ashyanehsazan.com

(مدیرعامل شرکت خانه فیروزهای ترکیه) فعال در صنعت ساختمان، 1398 تا کنون

تحلیلگر ارشد مالی در کارگزاری ساوآفرین، 1393 تا 1399

مدیرعامل شرکت خدمات پژوهش و مشاورۀ مالی تابان خرد، 1392 تا 1393

سرپرست شرکت بین المللی سرمایهگذاری و خدمات مالی خرد پایه، 1392 تا 1393

تحلیلگر مالی، شرکت سرمایه گذاری نوا ( Nova ) دانمارک، 1391 و 1392

تحلیلگر مالی، شرکت مشاوران ارگ ( ABIC ) ،1391

مدیر شعبۀ کیش کارگزاری ساوآفرین، 1390

عباس ابراهیمی

نایب رئیس هیئت مدیره

تحصیلات:

دکترای مدیریت از دانشگاه تهران

عضو انجمن مدیران مالی خبره ایران

عضو انجمن حسابداری ایران

عضو انجمن مهندسی مالی ایران

عضو انجمن مدیریت ایران

عضو انجمن مدیریت استراتژیك ایران

سوابق کاری:

معاون سرمایه گذاری بانك تجارت از سال 98

معاون سرمایه گذاری و امور شرکتهای گروه مالی بانك گردشگری تا اسفندسال 98

معاون سرمایه گذاری و نظارت بر شرکتهای گروه توسعه اقتصادی سبا تا سال 97

معاون امور شرکتها و مجامع شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری تا سال 95

عضویت در هیات مدیره شرکتها و کمیته ها

عضو هیات مدیره شرکت نفت بهران

عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ایرانیان

عضو هیات مدیره شرکت تامین سرمایه اقتصاد نوین

رییس هیات مدیره شرکت فوالد خوزستان

خلیل اینانلو صارمی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

تحصیلات:

فوق لیسانس مدیریت مالی دانشگاه تهران (پردیس البرز)

دانشجو دکترای مدیریت دانشگاه تهران(پردیس کیش)

سوابق کاری:

شرکت کیاتل-حسابداری صنعتی-حسابداری مالی و حسابداری مدیریت –استقرار سیستم مدیریت کیفیتISO(01/11/79 تا 1401)

موسسه حسابرسی آگاهان تدبیر پارسیان-حسابرسی ارشد (01/06/89 تا 93)

شرکت میکروموج مدیریت مالی (01/01/90 تا 1401)

شرکت فرا افرند-حسابداری صنعتی-حسابداری مالی و مدیریت مالی(01/01/86 تا 1401)

شرکت منابع تغذیه الکترونیک-استقرار کامل حسابداری مالی،صنعتی و مدیریت(01/01/87 تا 1401)

مشاور شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان از 99 تا 1400

سهامدار و هیئت مدیره کارگزاری ساوآفرین(93 تا 96)

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی کرج از سال 94 تا 1401

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی غرب تهران از سال 95 تا 97

مدرس دوره های بازار سرمایه با تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار

مدرس دانشگاه صنعتی شریف از سال 96 تا 97