روش های مورد استفاده در تجزیه و تحلیل

سبدگردان سود آفرین در سمت سبدگردانی از تخصص و تجربه تحلیلگران خود به صورت تکنیکال و بنیادین استفاده می کند و با توجه به پرسشنامه تحلیل ریسک هر سرمایه گذار، اوراق بهادار مناسبی برای هر یک پیشنهاد می کند.