تفاوت شرکتهای سبدگردان و مشاور سرمایه گذاری با سایر افراد حقیقی و حقوقی در این است که این شرکتها همواره با در دست داشتن نبض بازار و تحلیل تمامی وقایع و اتفاقات داخلی و خارجی، سیاسی و اقتصادی بهترین تصمیمات را با استفاده از الگوهایی تحلیلی اتخاذ می کنند، روشهای قابل بکارگیری ارزش گذاری و تحلیل اوراق بهادار عبارتند از مدلهای مبتنی بر تنزیل جریانات  نقدی ،مدلهای مبتنی بر جریان نقدی آزاد ، توجه به ارزش جایگزینی  کارشناس واحد  تحلیل .

انتخاب بر اساس سود هر سهم و درصد تقسیم سودبراوردی به جهت ارزش‌گذاری و تحلیل اوراق بهادار استفاده می‌کند.شرکت سبدگردانی سودآفرین عملیات مدیریت پرتفوی را با بررسی و مطالعه دقیق اقتصاد بین الملل ، اقتصاد کالاها ، اقتصاد کلان کشور ، تحلیل صنایع و تحلیل شرکت‌ها و با استفاده از مدل‌های تحلیلی بازارهای مالی از جمله مدل پورتر و روش‌های رایج ارزش‌گذاری انجام می دهد بکارگیری نرم افزارهای مالی مناسب و ترکیب آنها با روش‌های مزبور، پایه محکم و ابزار مناسبی را برای حضور پرقدرت در بازار سرمایه فراهم خواهد کرد. مبنای تحلیل در سبدگردان سودآفرین روش تحلیل بنیادی بوده و تمام عملیات سبدگردانی بر اساس گزارشات تحلیل بنیادی به انجام می‌رسد.