مدیر سبد

محمود پاکباز

تحصیلات:

دکتری مدیریت مالی
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
کارشناسی مدیریت مالی

سوابق و تجربیات کاری:

مدیرسبد سبدگردان سینا
مدیرسبد سبدگردان ایساتیس پویا کیش
مدیرسبد سبدگردان باران

گواهی نامه های حرفه ای:

مدیریت سبد
تحلیلگری
اصول بازار سرمایه

 

تحلیل گر

سیمین فاضلی نیا

تحصیلات:

کارشناسی مهندسی صنایع

سوابق و تجربیات کاری:

شرکت راهسازان جزیره
کارگزاری توانا

گواهی نامه های حرفه ای:

تحلیلگری
اصول بازار سرمایه

حسابدار

مونا لباسچی

تحصیلات:

کارشناسی حسابداری
پیشرفته و مالیات

سوابق و تجربیات کاری:

شرکت بهین ارتباط مهر
شرکت صنایع میکروموج
- شرکت کارگزاری ساو آفرین

 

بایگان

مژده پیران

تحصیلات:

کارشناسی حسابداری
پیشرفته و مالیات

سوابق و تجربیات کاری:

هتل چمران
شرکت تعاونی پس اندازمسکن محلی
آموزشگاه کانون ریاضی ابوریحان
پارس انرژی آفتاب