انواع اوراق بهادار تحت مدیریت در سبدهای اختصاصی:

سبدگردان سود آفرین پس از ارزیابی ریسک و انتظارات بازدهی مشتریان خود، استراتژی متناسب و اوراق بهادار مرتبط با ذائقه ی ریسک پذیری را انتخاب و در آن ها سرمایه ‏گذاری می نماید. این اوراق می تواند طیف گسترده‏ای از دارایی‏های مالی (بازار سرمایه و بازار پول) را پوشش دهد.